top of page

Vill du få värdefull erfarenhet av hur ett stort bostadsföretag fungerar?

Då ska du delta i styrelsens arbete. Brf Rödshöjden är en stor bostadsrättsförening. Det är både spännande och lärorikt att få delta i arbetet att förvalta en så pass stor förening.

Detta är ett tillfälle för dig som vill få inblick i hur vår bostadsrättsförening fungerar och vad bostadsförvaltning innebär. Du får värdefulla insikter och erfarenheter som du kommer få användning för oavsett yrke eller sysselsättning. Dessutom får du stora möjligheter att påverka trivseln i vårt boende. Vi välkomnar särskilt nytänkande och öppenhet gentemot delägarna för att öka allas engagemang.

Styrelsemöten brukar hållas 1 gång/månad, ibland oftare. Den tiden måste du ha, och lite till.

Redan nu söker vi styrelsemedlemmar till verksamhetsåret 2023/2024, både till suppleant- och ordinarie platser. Vi uppmanar därför alla medlemmar att tänka över sin situation!

Anmäl ditt intresse till valberedningen på nedanstående uppgifter:

Camilla Qvicklund 

Sven-Erik Samuelsson

Jennie Höglund

 

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen

bottom of page