top of page

Hur kan Du som medlem påverka din förening?

En av fördelarna med att bo i en bostadsrätt är att man själv kan påverka sin boendemiljö. En god stämning I en förening är dock inget som uppkommer av sig själv, utan är helt beroende av att en eller flera personer engagerat sig i föreningen för att det ska bli trevligt.

 

Om en medlem har en idé om något medlemmen önskar påverka, hur går medlemmen då tillväga?

 

Rent formellt kan medlemmen lämna in en motion till styrelsen inför årsmötet, då tas den upp och behandlas eller avslås. Det beror ju såklart på innehållet och möjligheterna. En avslagen motion kan alltid omarbetas för att den ska bli accepterad i en form som fungerar för föreningen.

 

En motion kan vara att man ska ha fest när föreningen har fyllt 40 år eller om man kanske vill på parkeringen vill införa laddstolpar till elbilar.

 

Om det finns ett intresse för en motion så kan en arbetsgrupp tillsättas som kan utreda de praktiska frågorna för att genomföra en motion. Enkäter kan skickas ut till medlemmarna för att få en uppfattning om hur stort intresset är och hur mycket av den budget som finns som man kan lägga på en motion.

 

Du kan driva de frågor som just Du tycker är viktiga, det finns ju ingen hyresvärd att vända sig till utan det är du och dina grannar som sätter begränsningarna.

 

Om du exempelvis är missnöjd med den bredbandsleverantör som föreningen har valt och känner till ett bättre alternativ kan du föreslå ett byte. Om du vill lära känna dina grannar så kan du alltid föreslå en grillfest eller en glöggkväll, det kan vara stora eller små saker, men kanske är det just Du som måste driva dem för att de ska bli av.

 

Det finns många sätt att engagera sig i sin bostadsrättsförening!

bottom of page