RÖDSHÖJDENS

VÄLKOMMEN TILL

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

NYHETER

Nov 25, 2020

Ny bom vid nedre parkeringen

Hej på er!

Nu har vi installerat den nya elektroniska bommen vid den nedre parkeringen i syfte att underlätta för in- och utpassage samt att vi nu skall kunna ha bommen stängt under dagtid. 

Vid inpassage öppnas bommen precis som tidigare med ens egen husnyckel som man då stoppar i och vrider om i det nedre låset. Det övre låset är för blåljusgruppen. När man skall köra ut räcker det att närma sig bommen så åker den upp automatiskt. 

Har ni några frågor är ni välkomna att ta kontakt med någon i styrelsen. 

Ha det fint i höstmörkret!

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Sep 14, 2020

Slutbesiktning Fönster och Dörrar

Hej.

 

På fredag 2 Okt. med start kl 08,30 kommer det att vara en slutbesiktning av fönster och dörrar i hus 88A, 88C, 94F, 102, 108, 110 och 112

Besiktningen börjar i lägenhet 88 A osv.

Ni behöver inte vara hemma vid besiktningen.

Hoppas att det är ok att dom kan gå in med huvudnyckel annars vill jag ha sms till min mobil, 070 311 63 99. Smsa Adress och namn.

 

Vid frågor ring Kent Johansson

070 311 63 99

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Aug 15, 2020

Informationbrev v34

Imorgon (måndag 17/8) kommer SJB Bygg tillbaka för att färdigställa utvändig målning som behöver kompletteras i samband med att dörrar och fönster byttes.

Har ni några klagomål gällande montering eller funktion av de bytta dörrarna eller fönsterna, var vänlig hör av er så snart som möjligt till föreningens e-mail: info@rodshojden.se

Alternativt går det bra att lägga ett brev i föreningens postlåda.

 

Tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Rödshöjden

Jul 05, 2020

Sommarbrev

Hej alla medlemmar i BRF Rödshöjden.

Vi har haft vår årsstämma som var ganska välbesökt trots pandemi, vi hade mötet i 2 lokaler med TV i båda lokalerna för att slippa sitta tätt.

Undertecknad blev val till Ordförande på 1 år och tackar för förtroendet.

Den nya styrelsen för 2020-2021 har haft sitt första styrelsemöte och då fattade vi bland annat beslut om att även fortsättningsvis ha kontoret stängt tillsvidare på grund av Corona.

När det gäller felanmälan maila till felanmälan@rodshojden.se och övriga mail till info@rodshojden.se. Vi kommer att svara på mail så snabbt som vi har möjlighet, men som ni vet är det ingen som jobbar heltid med detta och är anträffbar 24 timmar/dygnet, 7 dagar i veckan!

Vid viktiga akuta saker försök att nå mig på mobil: 070-3142724 eller Vice Ordförande Kent på mobil: 070-3116399. Det går även att försöka få tag på vår vaktmästare måndag-fredag på förmiddagen på mobil: 070-3335409.

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär rättigheter men också vissa skyldigheter. Det kan bland annat handla om exempelvis att ta hänsyn till övriga medlemmar i föreningen ex, rökning på egen uteplats/balkong, grillning på egen uteplats, att det är tyst efter kl. 23.00 och inga störningar. Det finns personer i vår förening som jobbar på olika tider på dygnet och behöver sova.

Var rädda om era barn, det förekommer trafik i vårt inne område.

Ta väl hand om era husdjur, en skällande hund olika tider på dygnet är en störning och ha era hundar kopplade på vårt område och i skogen, det finns personer/barn som är rädda för våra fyrbenta vänner.

Det finns fortfarande lediga laddplatser kvar att hyra för dig som har, eller avser köpa, en elektrifierad bil. Det finns även lediga platser kvar att hyra bakom garaget vid den övre parkeringen. Anmäl eventuellt intresse per mejl till Styrelsen.

Nu får det vara nog med påpekande från min/vår sida, men detta är saker som tagits upp av våra medlemmar. Vi skall glädjas åt vårt fina område och vi i Styrelsen kommer att jobba vidare med att utveckla och hålla området så fint vi kan.

Med somriga/varma hälsningar: Styrelsen/Bengt Fröjd.

May 28, 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

Datum:  Söndag 14 juni

Tid:         17.00

Lokal:     Föreningens samlingslokal, Karlsgatan 102

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande

 2. Godkännande av dagordning

 3. Val av stämmoordförande

 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 7. Fastställande av röstlängd

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 9. Föredragning av revisorernas berättelse

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 11. Beslut om resultatdisposition

 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter

 15. Val av Ordförande i styrelsen för 1 år

 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 17. Val av valberedning

 18. Motioner

 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

 20. Stämmans avslutande

Övrig information:

Kan du inte närvara på stämman så har du möjlighet att överlåta din röst genom fullmakt. Läs mer kring vilka regler som gäller kring användning av fullmakt i föreningens stadgar (du hittar dessa på vår hemsida www.rodshojden.se).

Fullmakt bifogas i kallelsen. (Dessvärre kom fullmakten ej med i kallelsen men den finns under fliken "Mer val" -> "Blanketter".

Styrelsen önskar er alla varmt välkomna!

Apr 06, 2020

PARKERING AVSTÄNGD FÖR MÅLNING AV LINJER 8/4

Hej allesammans!

Imorgon onsdag den 8/4 mellan klockan 07.00-20.00 kommer den övre och nedre parkeringen vara avstängda på grund av linjemålning. 

Vi ber om ursäkt för att detta kommer med kort varsel men ber er ändå att respektera detta och göra ert yttersta för att parkera era bilar på annat ställe under denna tid. Risken är annars att målningsfirman måste komma i två omgångar vilket innebär merkostnader för föreningen. 

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Rödshöjden

Apr 04, 2020

Nytt datum för insamling av radondosor

Hej på er!

Nytt datum för insamling av radondosor är satt till den 17 april. Detta på grund av att tidigare utskickat datum sammanföll med påskhelgen varför vi valt att senarelägga detta en vecka. 

Var god kontakta Kent Johansson på telefon 070 311 63 99 för frågor omkring detta.

 

Huvudnyckel kommer att användas för tillträde till lägenheten.

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Rödshöjden

Apr 04, 2020

Kontoret stängt tillsvidare

Hej på er!
 

Kontoret som vanligtvis har öppet för besök på onsdagar mellan 18-19 stänger tillsvidare. 

Under rådande omständigheter på grund av Corona-viruset har styrelsen tagit beslut om att tillsvidare hålla kontoret stängt, i syfte att minska risken för smittspridning. 

Det går i fortsättningen naturligtvis bra att kontakta oss i styrelsen via gängse kanaler. Kontaktinformation hittar ni under fliken "Kontakta oss" här på hemsidan. 

Vår ambition är att kunna öppna kontoret för besök igen så snart läget har lugnat sig. 

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Rödshöjden. 

Mar 07, 2020

Infobrev v10

Infobrev v 10 – Brf Rödshöjden

Hej på er medlemmar!

Trots det idoga regnet och rusket så fortskrider verksamheten i rask takt i vår fantastiska bostadsrättsförening.

Förutom att dörr- och fönsterbyte fortskrider enligt plan så har styrelsen även fattat beslut om åtgärder gällande våra parkeringsplatser.

Som ni säkert har noterat har grusparkeringen till vänster intill vändplanen fått sig en behövlig uppfräschning. I samband med detta har även en yta bredvid iordningställts för att föreningen skall kunna förvara grus och jord.

Bakom garagelängan till vänster ovanför vändplanen, där det tidigare stått en hel del diverse båtar/bilar, släpvagnar etc, kommer iordningställas för uthyrning till bostadsrättsinnehavarna. Arbetsplanen medger 14 stycken platser med ett ungefärligt mått på 2,5m x 6m. Intresseanmälan görs till info@rodshojden.se och kommer hanteras i ett separat kösystem.

Då linjerna för våra parkeringsplatser på hela området börjar bli väldigt dåliga och svåra att se så har styrelsen tagit in offert för linjemålning. I samband med att vi göra detta kommer vi även bredda platserna så att alla platser blir 2,5m breda. Genom smart användande av ytan kommer detta kunna ske utan att antalet platser behöver minska.

År 2020 spås bli de elektrifierade bilarnas år. Ett paradigmskifte håller på att ske där praktiskt taget alla stora biltillverkare har eller kommer presentera sina modeller av elektrifierade bilar. Detta har naturligtvis inte gått styrelsen i Brf Rödshöjden förbi och då efterfrågan av laddplatser ökar så har styrelsen tagit beslut om att iordningsställa fyra stycken parkeringsplatser där det kommer finnas möjlighet att ladda sin laddhybrid eller elbil. En del av gräsytan vid den nedre parkeringen kommer nyttjas till detta. Samtidigt görs även förberedelser för att vid ett senare skede kunna utöka antalet laddplatser, beroende på hur efterfrågan utvecklar sig. Denna investering ligger väl i tiden, inte minst med tanke på att staten nu också möjliggjort för bostadsrättsföreningar att söka bidrag för en del av kostnaden.

Platserna förväntas färdigställas under april månad och intresseanmälan görs till info@rodshojden.se. Styrelsen kommer återkomma inom snar framtid med ytterligare information om hur avtalet för att hyra en laddplats kommer se ut.

Vi vill avslutningsvis också påminna om vår fina webplats www.rodshojden.se. Websidan är styrelsens främsta kanal för att sprida information till er medlemmar (även om vi också gör det i pappersform ibland). Här publiceras nyheter men det går också att hitta information om stadgar, årsredovisning med mera.

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Brf Rödshöjden.

Feb 19, 2020

Grusparkering stängd tills söndag 23/2

Underhållsarbetet på grusparkeringen kommer ta längre tid än beräknat och därför kommer parkeringen vara avstängd tills söndag 23/2. 

Vi ber om ursäkt för besväret. 

Med vänliga hälsningar Styrelsen. 

1 / 4

Please reload

Antal besökare sedan start:

2018 BRF Rödshöjden | Strömstad

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now