RÖDSHÖJDENS

VÄLKOMMEN TILL

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

NYHETER

Oct 05, 2019

Nya datum för fönsterbyte

Fönsterbytet är några veckor försenat.

Byggfirman förstärker med en extra snickare för att arbetet ska flyta på. Ni kan läsa mer om den reviderade leveransplanen genom att klicka här.

Jun 27, 2019

Kopia påKlicka på bilden för mer bilder av pågående fönsterbyte

Fönsterbytet flyter på i takt med att temperaturen ökar

Fönsterbytet går enligt planerat. Det har kommit in förfrågan att köpa gamla fönster och dörrar.  Om det skulle vara av intresse för någon sker det via inbetalning till föreningens swish eller swedbank bankgiro.

Pris: 200:- för en ytterdörr med karm.
100:- för en balkongdörr med karm 
100:- för ett fönster med karm. 

 

Kontakta ordförande Kenth Johansson på telefon 0703116399 för mer information.

May 31, 2019

Vi startar sommaren med en välbehövlig städdag!

Det var en tapper liten skara som bekämpade regnet och den piskande vinden på föreningens städdag den 1 juni 2019. Trots liten skara fick vi gjort otroligt mycket på kort tid. Flera av föreningens rabatter blev rensade och det kördes med röjsåg vid fotbollsplan och skogsparti. Föreningens kontor och förrådsbyggnader med allmänutrymmen blev genomgångna och vi körde tre vändor till återvinningen med fulla last. Dessutom hade vi hyrt in grävmaskin för att tillskapa nya parkeringsplatser vid övre parkeringen. De två glasigloon har flyttats till soprummet husvägg, containerns för trädgårdsavfall har flyttats upp samt att grushögarna har flyttats. Vi passade även på att byta ut belysningen vid övre parkeringen samt tagit bort uttjänta lyktstolpar.

 

Även fotbollsplan har äntligen fått ny belysning och vi har tagit bort de mål som stod där innan. Dessa ska ersättas med nya mål inom snar framtid. Efter en halvdags slit bjöds det på korv och fika.

Styrelsen kommer att informera om datum för höstens städdag lite längre fram. Då kommer vi bland annat att gå igenom cykelförråden så ta er redan nu en funderare på om ni har bortglömda cyklar ställda i något av föreningens förråd. Mer information kring detta kommer längre fram.

 

Ett riktigt gott arbete idag och ett stort tack till er medlemmar som var med och arbetade för att öka trivseln för alla medlemmar i föreningen.

 

Tack!

 

Med vänlig hälsningar,

Tone Hjerling

May 28, 2019

Tidsplanen för fönsterbyte...

Nu har ni alla fått tidsplanen för fönsterbyte i era brevlådor. Är det så att någon av er har missat informationen kommer den för säkerhetsskull även här på hemsidan.

Klicka på länken här så finner ni tidsplanen.

Med vänliga hälsningar,

Tone Hjerling

May 26, 2019

Flaggan i topp…

 

Vi kan glädjande meddela att vi efter lång tid äntligen har fått en flaggansvarig till föreningen. Han heter Peter Waldschmidt och bor på Karlsgatan 90 H. Peter kommer se till att flaggan hissas på viktiga flaggdagar men tycker även att det kan vara trevligt att flagga vid andra viktiga händelser för oss medlemmar, som exempelvis större bemärkelsedagar. Så, fyller du eller annan medlem exempelvis 50 år kan du kontakta Peter så hissar han flaggan i topp denna dag.

Med vänliga hälsningar,

Tone Hjerling

May 25, 2019

För er som inte var med på föreningsstämman...

Här kommer en sammanfattning över de beslut som fattades. Föreningsstämman, eller årsstämman som vi ofta benämner det som, är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Dagen till ära var det även Europaval, dagen fylldes således med flera möjligheter att lyfta sin demokratiska röst.

 

Det var 33 röstberättigande medlemmar på föreningsstämman, varav 30 medlemmar på plats och tre genom fullmakt. Susanne Jonsson och Pernilla Berg valdes som justerade tillika rösträknare.  

 

Styrelsens kassör Bengt Fröjd gick igenom årsredovisningen och stämman gick till beslut på att godkänna föredragning av styrelsen årsredovisning och revisorns berättelse, samt att lägga dessa till handlingarna. Vidare gick stämman på beslut att fastställa resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt besluta om att fastställa ansvarsfrihet för samtliga ledamöter.

 

Arvodet för styrelseledamöter för kommande verksamhetsår fastställdes till två prisbasbelopp. Inga motioner eller anmälda ärenden till stämman har inkommit under året. Inga hänskjutna frågor från styrelsen var aktuella till stämman.

 

 

Sammansättning av styrelseledamöter och suppleanter inför kommande verksamhetsår ser ut enligt följande beslut från stämman:

 

Bengt Fröjd - ordinarie ledamot, 1 år kvar på mandatperiod

Kenth Johansson - ordinarie ledamot, 1 år kvar på mandatperiod

Ann-Sofie Ingman - ordinarie ledamot, nyval, 2 år

Frank Laschitza - ordinarie ledamot, nyval, 2 år

Michael Marjala - ordinarie ledamot, fyllnadsval, 1 år

Dennis Arvidsson - suppleant, nyval, 2 år

Anders Manning - suppleant, fyllnadsval 1 år

 

Ordförande för kommande verksamhetsår: Kenth Johansson

 

Valberedning:

Elisabeth Fröjd (sammankallande)

Camilla Quicklund

Peter Tingelholm

 

Val av revisor: Revisorcentrum i Skövde AB

Slänger även in en påminnelse om kommande städdagen den 1 juni kl. 11.00 vid samlingslokalen! Syns där.

Med vänliga hälsningar,

Tone Hjerling

May 13, 2019

Persienner

Det är flera som har hört av sig och undrat var den anmälningsblanketten, huruvida det önskas persienner eller ej, som jag hänvisat till i medlemsbrevet ni fick i söndags tagit vägen. Ett missförstånd i styrelsen har lett till att ni fick ut denna blankett först på måndagen, det vill säga dagen efter.

Nu hoppas vi att ni alla har fått den blankett där ni ska anmäla önskan om persienner. Har ni frågor kring material, färg etc.  ska ni kontakta Kent Johansson i styrelsen via 070 311 63 99 eller via föreningens mail info@rodshojden.se

För säkerhets skull lägger jag även informationen, tillsammans med det produktblad vi fått från SJB, här på hemsidan. 

I hopp om en härlig vecka!

Med vänliga hälsningar

Tone Hjerling

Ordförande Brf Rödshöjden 

May 11, 2019

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Datum:    Söndag den 26 maj 2019

Tid:           17.00

Plats:        Brf Rödshöjden samlingslokal, Karlsgatan 102, 452 34 STRÖMSTAD

 

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av ordförande i styrelsen för 1 år

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Motioner

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

20. Stämmans avslutande

 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

May 11, 2019

En spännande tid innan sommarens stilla lunk…

Medlemsbrev nr 5

Verksamhetsår 18/19

 

Det är nu äntligen dags för föreningens årsmöte, ett härligt och alldeles ypperligt sätt för alla medlemmar att träffas och ta del av hur föreningens ekonomi har sett ut det gångna året samt vilka projekt som planeras framöver. På årsmötet ska vi också välja ny styrelse, på grund av utflyttade medlemmar behöver vi nu fler kandidater som vill engagera sig i att föra föreningen framåt. Ni har fått information löpande under året kring vikten av att alla medlemmar engagerar sig, samt att det även är extra viktigt att det finns medlemmar med både kunskap och lust att vilja engagera sig än mer och anta ett styrelseuppdrag. Nu är det två veckor kvar till årsstämman och valberedningen har fortfarande inte kandidater till samtliga styrelseposter – det är alltså hög tid att kontakta dem om du känner dig redo för ett styrelseuppdrag!

 

Kallelse till årsstämman den 26 maj 2019 finner ni här på hemsidan som en egen artikel. Vi har ännu ej fått vår årsredovisning i tryck, den förväntas komma under vecka 20 och kommer då delas ut till er i brevlådan som vanligt. Enligt våra stadgar § 31, p. 4 ska årsredovisning och revisionsberättelse finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma. Detta har vi löst genom att lägga årsredovisningen på föreningens hemsida, i samma artikel som själva kallelsen. Det går även att komma ner på kontoret och läsa den i utskrivet exemplar innan ni får er egen i tryck.

 

Städdag

Lördagen den 1 juni 2019 är det dags för den efterlängtade städdagen. Vi ses klockan 11.00 utanför samlingslokalen. Efter städningen bjuds det på grillad korv, fikabröd, kaffe och saft. Vi i styrelsen hoppas verkligen att så många som möjligt kommer, om bara för en kort stund. Tillsammans kan vi med gemensamma krafter åstadkomma en välbehövlig uppryckning på vårt område. Är vi fler går det både snabbare och är betydligt mycket trevligare!

 

Styrelsen har tagit fram flera områden som behöver tas hand om, bland annat kommer vi göra upprensning vid fotbollsplan, sätta upp nät, ny belysning och röja i skogspartiet bredvid plan. Vi kommer även att rensa i alla förrådsgångar då vi fått in anmälningar kring att det står mycket skräp och dylikt utanför förråd och i gångar. Vet du med dig att du ställt saker utanför ditt förråd är det nu hög tid att ställa in detta igen, för den 1 juni körs det till återvinningen. Snälla notera att detta inte betyder att ni kan ställa ut era saker i gångarna inför denna dag för att själva slippa köra detta till tippen. Det är ju självklart så att alla vi medlemmar måste ta ett ansvar för att hålla föreningens gemensamma utrymmen rena och fria från skräp.

 

Fönster – senaste uppdatering

Ni har nu fått ut förfrågan om ni önskar köpa till persienner till era nya fönster. Notera att vi önskar få in svar från er så snart som möjligt, dock senast på årsstämman. Vi har nu även fått tidsplan från SJB, känns riktigt härligt att det nu äntligen ska realiseras! Hus 106 startar vecka 24, därefter startar de med hus 104 vecka 26. Planen är att dessa hus blir klara innan semestrarna och därefter löper planeringen enligt följande: 92, 88, 86, 84, 90, 110, 94, 96, 98, 199, 102, 108, 112.

 

Parkeringsplatser

Nu är sommaren på antågande och märkligt nog tycks andelen bilar öka på våra parkeringsplatser varje sommar. Vissa påstår att det beror på att sommargäster, som inte bor på området, använder våra platser då de inte är avgiftsbelagda, medan andra menar på att de som vanligtvis har bilen i sitt garage på sommartid väljer att ha den utomhus. Tillförskaffning av fler parkeringsplatser samt även bredare parkeringsrutor är något som ligger i vår underhållsplanering. Det kommer dock starta först nästa år efter att alla fönster och dörrar är utbytta samt att vi på ånyo har mätt radonhalten efter de åtgärder som genomförts.

 

Vi i styrelsen vill därför skicka med en uppmaning till samtliga medlemmar att tänka lite extra på vad vi har stående på våra parkeringsplatser. Även då det tidigare år har varit okey att ha släpkärror, båtar, avställda bilar etc. (även skrotbilar har förekommit) medför dagens platsbrist på våra gemensamma parkeringsytor inte längre detta. För att alla medlemmar ska ha en chans att kunna parkera sin bil på området uppmanas samtliga att se över andra parkeringsalternativ för det som inte definieras som just motorfordon.

 

Snörasskydd

I samband med att vi la nya tak sattes det inte upp snörasskydd på de huskroppar med fyra rum och kök, då det gjordes bedömningen att höjdskillnaden mellan tak och mark ej var så hög att fallande snö eller is kan utgöra fara. I år har vi lyckligtvis, utifrån denna aspekt, haft en mild vinter men för framtiden har styrelsen nu beslutat att komplettera entréingången vid samtliga fyror med snörasskydd då vi vet att både höjden på själva taket samt dess lutning gör att det samlas stora partier snö och is vilket i allra högsta grad kan utgöra fara för medlemmen. Vi har anlitat Raskens plåtslageri för detta arbete och de kommer att genomföra detta allt efter hand från och med nu. Allt ska dock vara klart till senhösten. The winter is coming? Vi är redo!

 

Posten

Vi har fått in anmälningar från postbilen att grinden ibland har varit stängd så de inte kunnat köra in på området, samt att grinden blivit stängd när de väl är inne på området och således ej kunnat köra ut. Postbilen har en utkörningstid till vårt område mellan 09.00-12.00 (oftast kommer de runt 10.30 tiden) och då ska grinden hållas öppen. Vår vaktmästare ser alltid till att grinden både öppnas och stängs, men det är viktigt att ni medlemmar tänker på att inte stänga grinden mån-fre just denna tid. Posten tar ej emot nycklar till grinden, detta har sedan tidigare föreslagits. Sköter vi inte grinden, eller att vi inte håller våra vägar och postlådor tillgängliga när postbilen kommer, finns risk att vi behöver flytta ut våra postlådor utanför ”grind-området” och det vill vi såklart inte. Så, en vänlig påminnelse till er alla kring detta så att vi fortsatt kan få posten levererad till dörren.

 

Energideklaration

Under hösten kommer vi att ta fram en ny energideklaration. Energideklaration är obligatorisk för bostadsfastigheter och ska genomföras minst var tionde år. Huvudsyftet är att redovisa hur mycket energi fastigheten drar, i uppvärmning, varmvatten samt fastighetsel. Kravet på energideklaration är något som kommit från EU, är beslutat av riksdagen, och handhas av Boverket. Vi räknar med att investering i nya fönster och dörrar kommer att leda till minskade uppvärmningskostnader, vilket såklart välkomnas av alla medlemmar, oavsett om värmen ingår i månadsavgiften eller ej. Den viktigaste faktorn för minskade kostnader gällande energi är i slutändan dock oss medlemmar. Även om värmen ingår i din avgift har du ett ansvar för att hushålla med energin, då ökade kostnader i slutändan innebär ökade avgifter för oss alla. Om vi tar ett gemensamt ansvar för en sund hushållning med vatten och energianvändning, samt för vårt gemensamma område, kommer vi även kunna arbeta för att förbättra föreningens ekonomi, vilket gynnar alla medlemmar.

 

Är du ny i föreningen?

Har du precis flyttat in till föreningen eller har du kanske bott här ett tag men inte hunnit sätta dig in i hur föreningen fungerar eller vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening? Här på hemsidan finner du både generell information om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening men även information om våra föreningsstadgar, aktuella bestämmelser, sittande förtroendevalda samt kontaktuppgifter vid felanmälan, bokning av gästlägenhet, samlingslokalen med mera.

 

Slutligen – ett avsked…

Förra året beslutade vi om nya stadgar varpå det även beslutades att det är föreningsstämman som väljer ordförandeposten för kommande verksamhetsår. Förra året blev jag av stämman vald som ordförande, ett förtroende som jag är oerhört glad och tacksam för. Det har varit både ett intensivt och lärorikt år och tillsammans med en fantastisk styrelse har mycket åstadkommit på kort tid. Men än finns det flera utmaningar och uppgifter kvar att slutföra och till det behöver vi kloka och driftiga personer. Nu är det åter dags för stämman att välja en ny ordförande och det är även dags för mig att helt avgå från styrelsen. Jag och min lilla familj har fått möjligheten att köpa en gård, något som vi länge har längtat efter. Vi trivs oerhört gott på området så det är inte utan sorg i hjärtat som vi lämnar.

 

Som ordförande har jag haft möjlighet att möta er medlemmar, oavsett vilken frågeställning det har gällt och det har varit både tunga och ibland svårlösta möten, men även skattfyllda och energigivande möten. Under detta år har jag fått lära att det i vår förening bor många härliga och företagsamma individer, det ingiver hopp om att jag på årsstämman kan lämna över klubban till en ny ordförande och en styrelse som kompletterats med nya styrelseledamöter som, precis som jag, känner ett stort ansvarstagande för att nå en frodande och durabel förening som både upplevs och omtalas som ett trivsamt och tryggt boendeområde.

 

Tack för förtroendet. Vi syns på årsstämman!

 

Med vänliga hälsningar,

Tone Hjerling

Ordförande Brf Rödshöjden 

Mar 17, 2019

Beslut på extra föreningsstämma

Härliga tider folk!

Riktigt go uppslutning idag till dagens extra föreningsstämma gällande att fatta beslut om att ändra från öppningsbara till fasta fönster. Följande blev beslutat genom en enhällig stämma:

  • Att i vardagsrum på lägenheter om 2 ROK och 3 ROK ska fönster bredvid altandörr vara öppningsbart och det andra fönstret vara fast.

  • Att i vardagsrum på lägenheter om 4 ROK ska solo fönster bredvid altandörr vara öppningsbart och de två fönster på andra sidan altandörr ska vara fasta.

  • Att i kök på lägenheter om 4 ROK ska lilla fönstret vara öppningsbart och det stora fönstret vara fast.

Övriga fönster som inte nämns ovan kommer att vara öppningsbara så som de är dagsläget. Gällande ytterdörrar kommer dessa att sättas in med tillhörande sidofönster, precis som det är i dagsläget. Vill ni ha mer information så läs artikeln nedan från informationsmötet, där finns det presentationsmaterial som styrelsen gick igenom.

Vad händer nu?

Nu fortsätter vi processen och som ni fått information om innan fortsätter inventeringen av SJB. Styrelsen kommer nu att skriva avtal med firman, nu när stämman tagit beslut om vilka typ av fönster vi önskar. Ni kommer att få fortlöpande information kring byggprocessen, när det är dags för er lägenhet och vad ni förväntas göra inför detta.

Dessutom kommer ni att få information om de olika persienner ni kan välja till som tillval samt så har styrelsen bett om företaget om ett kostnadsförslag gällande continental-fönster, som bostadsrättsinnehavaren eventuellt kan välja att sätta in mot en kostnad. i dialog med stämman kommer informationen att er tillhandahållas genom information här på hemsidan samt på anslagstavlorna vid soprummen. Viss information kommer ni även att få via era postlådor men vår ambition är att på sikt minska på dessa utskick och styra mer mot digitala former samt anslagstavlor.

Nu är vi på gång - det känns både spännande och riktigt roligt!

Med vänliga hälsningar,

Tone Hjerling

Ordförande Brf Rödshöjden

1 / 3

Please reload

Antal besökare sedan start:

2018 BRF Rödshöjden | Strömstad

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now